10-as Pasaulinės Kovos Menų Sąjungos Visuotinis susirinkimas.

2012-09-11

2012 m. rugsėjo 11-13 d., Pietų Korėja.
10-as Pasaulinės Kovos Menų Sąjungos Visuotinis susirinkimas.

Pietų Korėjoje užbaigė darbą Pasaulinės Kovos menų Sąjungos (World Martial Arts Union - WoMAU) organizuotas 11-as Pasaulinis Kovos Menų festivalis. Į WoMAU sudėtį įeina federacijos iš daugiau nei 70 pasaulio valstybių...

Lietuvos Tradicinio Aikido federacija (LTAF) yra aktyvus Pasaulinių festivalių Korėjoje narys nuo 2000 m. Šių festivalių pagrindu išaugo WoMAU - Pasaulinė kovos menų sąjunga. Pasauliniuose festivaliuose LTAF aktyviai propaguoja tautinius lietuviškus kovos menus, Tenchi Bogyo Ryu (TBR) (tame tarpe ir AI KI DO Savigyną), kovinę TBR dalį - skirtą policijai ir specialiosioms tarnyboms.

Kolektyvinį WoMAU signatarą - LTAF ir Personalinį WoMAU signatarą - LTAF Prezidentą, Didmeistrį, SEI SOKE - XII Dan Vladimirą Lisicyną Pasaulinės kovos menų Akademijos surengtame seminare atstovavo federacijos viceprezidentas - Sensei Julija.

Ji įteikė WoMAU Prezidentui p. Keun Uok Lee aukščiausią mūsų kovos menų mokyklos Tenchi Bogyo Ryu apdovanojimą - "Komandor" laipsnio ordiną. Apdovanojimas buvo priimtas su dėkingumu.

...WoMAU ir visų jos narių (tame tarpe ir LTAF) veiklą jau seniai patronuoja UNESCO...

Vizito metu Sensei Julija susitiko su kitais signatarais ir Generalinės Asamblėjos nariais, dalyvavo susitikimuose su kitais signatarais ir festivalio organizatorių vadovais. Buvo pakviesta į seniausios Korėjos kovos menų mokyklos būstinę, susitiko su kitais Didmeistriais - kovos menų pasaulio patriarchais.

Kovos menų pasaulyje LTAF turi didžiulį autoritetą, aukštai vertinamas mūsų darbas, vystant seniausią kovos menų mokyklą - Tenchi Bogyo Ryu.

Mūsų mokykloje - studijuojama 31 skirtinga AI KI DO rūšis civiliams: vaikams (berniukams ir megaitėms), suaugusiems (vyrams ir moterims); 44 įvairaus "kietumo" Tai Jutsu (kūno technikų) mokyklos; virš 100 Jutsu mokyklų, kuriose dirbama su skirtingais senoviniais japoniškais ginklais, taip pat ir šiuolaikiniais ginklais; vystomi ir propaguojami tautiniai Lietuvos kovos menai.

LTAF pradėjo jubiliejinius 25-us darbo metus Lietuvoje. Vyresniems vadovams į pagalbą ateina nauja jaunų ir talentingų Meistrų karta.

Šiandien 39-iose Pasaulio šalyse dirba LTAF atstovai - klubai ir federacijos, kolkas tik 305 Tenchi Bogyo Ryu mokyklos juodieji diržai.

Netrukus jų bus dar daugiau.

Jubiliejinais metais bus daug įdomių įvykių. Sekite mūsų skelbimus ir dalyvaukite renginiuose.

Inf. LTAF

Who's online

There are currently 0 narių and 0 guests online.