SPORTO STIPRYBĖ - FANATIKAI.

2009.01.20 - SPORTO STIPRYBĖ - FANATIKAI.

2009 m. sausio 20 d., Vilnius.
Sporto stiprybė - fanatikai.
Kūno kultūros ir sporto departamente praėjusią savaitę pagerbti Lietuvos sportui nusipelnę žmonės.

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas į garbingus jubiliejus švenčiančius sporto žmones, savo darbais jau daug prisidėjusius prie Lietuvos sporto plėtros, kreipėsi žodžiais: „Sportas – tarsi gyvas organizmas, čia niekada negalima nuleisti rankų. Kiekvienas turime judėti į priekį ir prisidėti prie sporto plėtros, kuo galime. Kviečiu jus dirbti sporto labui ir toliau“. Tarp garbių jubiliatų, šįkart susirinkusių į departamentą, buvo įvairių profesijų atstovų – ne tik trenerių, mokytojų, bet ir architektų, žurnalistų. Visus juos subūrė sportas. „Sporto stiprybė ir yra tai, kad čia dirba fanatikai. Taip mes sugebame išlaikyti sporto šeimą“, - pažymėjo sporto vadovas. Kūno kultūros ir sporto departamento II laipsnio ordinu gen. Direktorius A. Raslanas apdovanojo ilgus metus plaukikus ugdžiusį Vlada Kupsti, kuris švenčia 80 metu jubiliejų. KKSD Sporto garbės komandoro ženklu už svarų indeli  į irklavimo sportą Lietuvoje apdovanoti Alfonsas Mikšys, švenčiantis 75 metų sukaktį, ir Irena Vaitkevičienė, mininti 70 metų jubiliejų. KKSD Sporto garbės kryžius jubiliejų proga A. Raslanas įsegė: už svarų indelį į sporto bazių plėtrą Lietuvoje Justinui Šeibokui, už nuveiktus darbus plėtojant irklavimo sportą – Celestinui Juciui, už plaukimo sporto plėtrą Lietuvoje – Pavelui Bezzubovui, už nuopelnus sporto žurnalistikai – Laimai Janušonytei, už ilgametę veiklą plėtojant sportinį sąjūdį mokykloje ir rajono bendruomenėje – Jonui Varkulevičiui. KKSD Aukso medaliu buvo apdovanotas Zenonas Eimutis Sabalys, daug prisidėjęs prie teniso sporto plėtros Lietuvoje. Sportinius šokius populiarinusiems ir Lietuvos vardo garsinusiems Elenai Laimutei Martinaitytei-Karčiauskienei ir Stanislavui Karčiauskui įteiktos KKSD plaketės. KKSD dekoratyvine lėkšte už Rytų kovos menų puoselėjimą apdovanotas Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas Vladimiras Lisicynas. Kiek užtrukęs į pagerbimą atskubėjo ir Seimo narys, buvęs Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas. Atsidėkodamas už bendradarbiavimo metus ir jėgas, atiduotas darbuojantis sporto labui, ypač kuriant Lietuvos sporto teisinę bazę, jį sporto vadovas apdovanojo KKSD Sporto garbės kryžiumi.

Sportas 2009-01-28 Nr. 3 (841)

Who's online

There are currently 0 narių and 105 guests online.