9-as Pasaulinis Kovos Menų Visuotinis narių Suvažiavimas Pietų Korėjoje.

2010.09.30..2010.10.02 - 9-as Pasaulinis Kovos Menų Generalinis Susitikimas.

2010 m. rugsėjo 30 d. -  spalio 2 d., Pietų Korėja - Čungdžu.
9-as Pasaulinis Kovos Menų  Visuotinis Suvažiavimas.
WoMAU.

Lietuvos Tradicinio Aikido federacija dalyvavo 9-ame Visuotiniame Pasaulinės Kovos Menų sąjungos (WoMAU/World Martial Arts Union) Suvažiavime. 2010m. rugsėjo 30 - spalio 2 doenomis Pietų Korėjoje, Čungdžu mieste, vyko visuotinis Pasaulinės Kovos Menų sąjungos narių suvažiavimas. Šiame susirinkime dalyvavo ir Lietuvos Tradicinio Aikido federacija (LTAF), kuri yra WoMAU Sigantaras. LTAF prezidentas Vladimiras Lisicynas 2002m spalio 2 d pasirašė inauguracinį WoMAU dokumentą.

WoMAU apjungia tik tautiškai tradicinius kovos menus. 2002m WoMAU apjungė 28 šalis ir 29 kovos menus, o 2010m jau buvo užregistruota 38 šalys ir 40 kovos menų stilių. 2010-ieji tapo svarbūs metai Pasaulinei Kovos Menų sąjungai.

Jos veiklą aukštai įvertino UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija). 2010m pirmąsyk WoMAU renginiai vyko patronuojant UNESCO. Tokiu būdu, visi tautiniai kovos menai, kuriuos apjungia WoMAU per savo narius skirtingose šalyse, 2010m įgavo "pasaulinio paveldo" statusą (kaip pvz.: Dainų ir Šokių šventė Lietuvoje).

Lietuvos Tradicinio Aikido federacija apjungia kelias mokyklas:

- "Tenchi Bogyo Ryu"® (aikido-savigyna) "Visatos Gynybos Mokykla" turioficialią valstybinę registraciją Japonijoje, JAV ir kitose 4-ių kontinentų šalyse. Tai vienintelis stilius pasaulyje, kuris užregistruotas ne japono - Vladimiro Lisicyno - Japonijoje.

- "Lietuvos Tradicinė Savigyna"® (Lithuanian Traditional "Savigyna"). "Savigyna" apima savimi kaip technikas be ginklų, taip ir technikas su 29 rūšių ginklais. Mokykla turi oficialią valstybinę registraciją Lietuvoje ir užsienyje.

- Į studijų programą įeina ir antikriminalinė bei antiteroristinė "Spetsnaz Global"® mokykla. Ji užpatentuota Lietuvoje, Europos šalyse, JAV, Afrikoje, Azijoje, o nuo rugsėjo ir milijardinėje Kinijoje. Kassavaitiniai savigynos nuo chuliganų ir nusikaltėlių seminarai - labai įdomus ir naudingas užsiėmimas paaugliams (jaunuoliams ir ypač merginoms), vyrams ir moterims, policijai, valstybinėms ir privačioms antikriminalinėms struktūroms. mes jau daugelį metų reguliariai apmokome Policijos ir privačių saugos tarnybų darbuotojus...

WoMAU reiškia skirtingų tautų draugystę ir vienybę per kovos menus. Šiuo metu WoMAU kuria Pasaulinį kovos menų Centrą, kuriame garbingą vietą užima ir Lietuva, dėka Lietuvos Tradicinio Aikido federacijos pastangų.

Inf. LTAF

Who's online

There are currently 0 narių and 315 guests online.