Jiu Jiutsu seminaras.

2010.01.28...31 - mr. Giakomo Spartako Bertoletti.

2010 m. sausio 28-31 d., Vilniaus.
Jiu Jiutsu seminaras.
Seminaro vadovas mr. Giakomo Spartako Bertoletti.

Inf. LTAF

Who's online

There are currently 0 narių and 126 guests online.